Zapraszamy do lektury pierwszego numeru naszego czasopisma. Znajdą w nim Państwo wiele informacji oraz wskazówek, jak efektywnie uczyć i wychowywać, zgodnie z różnorodnymi potrzebami uczniów, które zostały uwzględnione w priorytetach polityki oświatowej państwa.

Logo AKME

Za nami co prawda pierwszy dzwonek, ale procesy integracyjne w zespołach klasowych przebiegają przez cały rok. Warto zatem skorzystać z praktycznych rad, jakie daje Magdalena Wieczorek w artykule-scenariuszu lekcji Zanim zadzwoni pierwszy dzwonek. Maria Bernad, doradca metodyczny, objaśnia nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dzieli się swoim doświadczeniem w zakresie prawidłowej komunikacji wychowawczej. Dzięki lekturze artykułów Mirosławy Bochner i Ewy Kustwan-Mróz Czytelnicy dowiedzą się, jak praktycznie wykorzystać wiedzę z zakresu neurodydaktyki, która wskazuje przyczyny "innych" zachowań pokolenia cyfrowych tubylców. Zrozumienie tego faktu z pewnością pomoże w dobraniu metod nauczania motywujących młodych ludzi do uczenia się, a także w zapobieganiu negatywnym zjawiskom, jakie wiążą się z nieodpowiedzialnym korzystaniem z mediów. Wiedzę na ten temat będziemy pogłębiać w trakcie realizacji projektów, z którymi zapoznają Państwa autorki artykułów Nauczyciel z ImPETem w nowym roku szkolnym oraz Leonardo da Vinci Vetpro "Aktywność pomimo trudności".

To tylko niektóre z poruszanych zagadnień. Mamy nadzieję, że tematy tekstów zainteresują Państwa i zainspirują do podejmowania działań, które przyczynią się do podniesienia jakości pracy szkoły, sukcesów uczniów i satysfakcji Nauczycieli.

 

Do pobrania: Bezpłatny kwartalnik AKME – numer 1/2013

 

Redakcja

Wydrukuj stronę Wydrukuj stronę

Komentarze

Komentowanie zabronione.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kapitał Ludzki ROM-E Metis w Katowicach EFS - 2007 - 2013 Województwo Śląskie Komisja Europejska