Zdjęcia z konferencji kończącej projekt Nauczyciel z ImPETem w Dworku pod Lipami, 19 lutego 2015 r.

czytaj dalej...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kapitał Ludzki ROM-E Metis w Katowicach EFS - 2007 - 2013 Województwo Śląskie Komisja Europejska