Ulotka

W razie zainteresowania proszę o potwierdzenie obecności na adres mailowy: impet@metis.pl. Podczas konferencji zostaną rozdane publikacje dot. Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych wypracowane przez Państwa podczas zajęć oraz film nt. narkotyków w szkole.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kapitał Ludzki ROM-E Metis w Katowicach EFS - 2007 - 2013 Województwo Śląskie Komisja Europejska