Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, Śląska Wojewódzka Komenda OHP w Katowicach oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie oddział w Katowicach zapraszają na bezpłatną konferencję zatytułowaną:

Uczeń zagrożony wykluczeniem społecznym
na edukacyjnym i zawodowym rynku pracy,

która odbędzie się 14 kwietnia 2014 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Pedagogicznej przy ulicy Katowickiej 27 w Katowicach.

Szczegółowe informacje na stronie: www.metis.pl/content/view/1841/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kapitał Ludzki ROM-E Metis w Katowicach EFS - 2007 - 2013 Województwo Śląskie Komisja Europejska