Informacje na temat rekrutacji do projektu Nauczyciel z ImPETem – regulamin, dokumenty rekrutacyjne, ścieżka uczestnictwa oraz kryteria naboru

czytaj dalej...

Ścieżka uczestnictwa w projekcie systemowym

czytaj dalej...

Regulamin uczestnictwa, dokumenty rekrutacyjne i oświadczenie uczestnika projektu o rezygnacji z udziału w projekcie Nauczyciel z ImPETem

czytaj dalej...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kapitał Ludzki ROM-E Metis w Katowicach EFS - 2007 - 2013 Województwo Śląskie Komisja Europejska