Przypominamy o konieczności przesłania do biura projektu oświadczenia o wniesieniu wkładu własnego za miesiące, w których odbywały się szkolenia. Podkreślam – nie niesie to za sobą żadnych konsekwencji finansowych.

Do pobrania:

 Załącznik 5. Oświadczenie dotyczące miesięcznego rozliczenia wkładu własnego

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy w Projekcie pn.: "Nauczyciel z ImPETem" w wymiarze 1/2 etatu.

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1.

Pełna treść ogłoszenia na stronie: bip.metis.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kapitał Ludzki ROM-E Metis w Katowicach EFS - 2007 - 2013 Województwo Śląskie Komisja Europejska